Vrienden van OG

Word lid van de “Vrienden van OG” en steun hiermee R.K.V.V. ONZE GEZELLEN!

De “Vrienden van OG” bestaat uit deelnemers die een jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage doen aan de voetbalvereniging Onze Gezellen. De gelden zijn bedoeld als ondersteuning van

  • Eenmalige investeringen in materiaal en faciliteiten
  • Evenementen voor jong en oud
  • De jeugdopleiding voor doorstroming van de eigen jeugd

Minimaal 1 keer per jaar zal door het comité worden verantwoord waar de gelden aan besteed zijn.

U betaalt jaarlijks een door u zelf te bepalen bijdrage van minimaal € 50 aan de “Vrienden van OG” en wij zorgen ervoor dat uw geld goed besteed wordt. Door uw lidmaatschap van de vrienden van OG stelt u de vereniging mede in staat haar doelstellingen te verwezenlijken. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten op vriendenvanog@gmail.com of spreek ons persoonlijk aan waar ook langs de lijn. Alvast ontzettend bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groeten van het comité vrienden van OG
Aad Felix       Els Blom        Bianca van der Meer       Hans Rutte