Overige wijzigingen

Middels dit formulier kunt een zelf voor de ledenadministratie relevante informatie doorgeven. Voor overige vragen gaarne de e-mail van de resp. coördinator of bestuurslid gebruiken.