Legitimeren bij bestellen alcohol

Beste Bezoeker van onze gezellige Onze Gezellen kantine,

 

Het beleid om geen alcohol te verstrekken aan jongeren onder de 18 nemen we bij Onze Gezellen zeer serieus.  We vragen aan iedereen jonger dan 25 , net zoals gebruikelijk is in de supermarkt,  om het iD te laten zien als er alcohol wordt besteld.  Ook controleren we of er door mensen ouder dan 18 alcohol wordt besteld voor jongeren onder de 18. Hou hier alsjeblieft rekening mee. De wetgeving is streng en de inspectie controleert regelmatig , ook met zogenaamde “ mistery shoppers “ , of Onze Gezellen zich aan de voorschriften  houdt. Als geconstateerd wordt dat we ons niet aan de regels houden, dat er niet gevraagd wordt naar het iD en dat er toch alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18 dan zijn er voor Onze Gezellen serieuze consequenties. Het begint met een waarschuwing , maar al snel volgen er boetes en in het uiterste geval wordt de horecavergunning ingetrokken.  En dat willen we natuurlijk niet.  Daarom vragen we ieders medewerking. Help ons met de handhaving van de regels. Maak het de vrijwilliger achter de bar niet moeilijk, maar laat gewoon je iD zien. Probeer ook niet voor jongeren onder de 18 bier te bestellen.  Hou het voor deze  groep bij een alcoholvrij biertje of iets anders.

 

Bij voorbaat dank voor ieders medewerking

Deel dit bericht: