Kom naar de ALV a.s. maandag!

Haarlem, 21 Oktober  2021,

Beste OG-ers,

Het bestuur nodigt jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 Oktober a.s. om 20.00 uur in de algemene ruimte. En wat zou het leuk zijn om een keer voor een volle zaal ons verhaal te doen. Er is namelijk veel te bespreken. En jullie zullen ook vragen hebben en opmerkingen bij de manier waarop wij de club besturen. Spreek daarom jouw woordje mee, toon betrokkenheid bij de vereniging, kom met ideeën hoe we het tekort aan vrijwilligers kunnen oplossen. De vereniging is niet van het bestuur, maar van ons allemaal. Tot maandag a.s. dus!!!

Agenda

 • Opening
 • Notulen laatste vergadering
 • Verantwoording gevoerde beleid seizoen 2020/2021
 • Financiële resultaten seizoen 2020/2021 en balans per 30/6/2021
 • Plannen seizoen 2021/2022
 • Vrijwilligers : Noodklok!
 • Jubileum 2025
 • Begroting seizoen 2021/2022
 • Kascommissie 
 • Rondvraag
 • Sluiting

Deel dit bericht:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp