Contributie

Beste leden van Onze Gezellen Voetbal

Maak zelf op tijd de contributie over! 

  • Contributie moet zelf overgemaakt worden. Op of omstreeks 1 september worden de facturen verstuurd met het verzoek het contributiebedrag binnen 14 dagen over te maken.
  • Indien er op 1 December nog niet betaald is dan is het jammer, maar dan mag er ook niet meer gespeeld en getraind worden.
  • Uiteraard is er ook maatwerk mogelijk. Indien er vanwege om wat voor redenen gespreid betaald betalen nodig is dan kan dat. Graag dan contact opnemen met de contributiecoördinator op contributie@onzegezellen.com

Contributiebedrag
Geitjes / mini’s110
O8 en O9150
O10 en O11165
O12 en O13170
O14 en O15185
O16 en O17195
O18 en O19205
O20 ( = eerstejaars senioren)225
Senioren en veteranen250
* Max 10 wedstrijden senioren170

* Individuele redenen kunnen de oorzaak zijn dat een lid op voorhand kan zeggen dat er niet meer dan 10 wedstrijden kunnen worden gespeeld. Dan kan in overleg met aanvoerder en bestuur besloten worden tot een max 10 wedstrijden lidmaatschap. Dit dient wel voor de start van het seizoen, uiterlijk 1 september te worden aangegeven. Tijdens het seizoen kan niet meer besloten worden om een volledig lidmaatschap om te zetten in een max 10 wedstrijden lidmaatschap. [table id=2 /

Bankgegevens Onze Gezellen
NL44INGB0006878856
T.n.v. R.K.V.V. Onze Gezellen
o.v.v.: Naam en factuurnummer