Contributie

Beste leden van Onze Gezellen Voetbal

Maak zelf op tijd de contributie over! 

Om op tijd betalen een beetje te stimuleren is het volgende besloten:

  • Contributie moet zelf overgemaakt worden. Op of omstreeks 1 september worden de facturen verstuurd met het verzoek het contributiebedrag binnen 14 dagen over te maken.
  • Uiterlijk 15 oktober dient het gehele bedrag betaald te zijn. Zo niet; Dan wordt er 10 euro administratiekosten geheven.
  • Indien er op 15 november nog niet betaald is dan is het jammer, maar dan mag er ook niet meer gespeeld en getraind worden.
  • Uiteraard is er ook maatwerk mogelijk. Indien er vanwege om wat voor redenen gespreid betaald betalen nodig is dan kan dat. Graag dan contact opnemen met de contributiecoördinator op contributie@onzegezellen.com

De contributie is voor het seizoen  2021 – 2022  niet verhoogd!

Contributiebedrag
Geitjes / mini’s€100,00
O8 en O9€130,00
O10 en O11€145,00
O12 en O13€150,00
O14 en O15€165,00
O16 en O17€175,00
O18 en O19€185,00
O20 ( = eerstejaars senioren)€200,00
Senioren en veteranen€225,00
* Max 10 wedstrijden senioren€150,00

* Individuele redenen kunnen de oorzaak zijn dat een lid op voorhand kan zeggen dat er niet meer dan 10 wedstrijden kunnen worden gespeeld. Dan kan in overleg met aanvoerder en bestuur besloten worden tot een max 10 wedstrijden lidmaatschap. Dit dient wel voor de start van het seizoen, uiterlijk 1 september te worden aangegeven. Tijdens het seizoen kan niet meer besloten worden om een volledig lidmaatschap om te zetten in een max 10 wedstrijden lidmaatschap. 

Alleen trainen op de Woensdag of Vrijdag€70,00
Alleen meetrainen (Na winterstop)€40,00
Stoppen, niet afgemeld, niet gespeeld €30,00 (= bondskosten)€30,00
Stoppen, niet afgemeld – Wel wedstrijd(en) gespeeld (100%) van het contributiebedrag.100%
Start tijdens seizoen – Voor winterstop (100%) van het contributiebedrag.100%
Start tijdens seizoen – Vanaf 01-01 (50%) van het contributiebedrag.50%
Start tijdens seizoen – Vanaf 01-03 (25%) van het contributiebedrag.25%

  • Betaling : Zelf overmaken ( geen automatische incasso)
  • Bij betaling na 15 oktober volgt er 10 euro administratiekosten
  • Indien er op 15 november nog niet betaald is kan er vanaf die datum niet meer gespeeld worden en getraind worden.

Bankgegevens Onze Gezellen
NL44INGB0006878856
T.n.v. R.K.V.V. Onze Gezellen
o.v.v.: Naam en factuurnummer