Het beleid bij Onze Gezellen

Het beleid van Onze Gezellen is erop gericht om de leden zo lang mogelijk met plezier te laten voetballen en hen zoveel mogelijk te leren. Met ‘zo lang mogelijk’ bedoelen we dat we er naar streven dat elk pupillen- en junioren lid tot en met de senioren zal blijven voetballen bij onze vereniging.

Onze uitgangspunten om dit te bereiken zijn: Voetballen is het leukste en blijft het langst leuk als spelers zich kunnen ontwikkelen en merken dat het steeds beter gaat. Spelers ontwikkelen zich het beste als zij met medespelers en tegenstanders spelen die min of meer van gelijk niveau zijn. Het is niet goed voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van spelers als het kwaliteitsverschil met medespelers te groot is. Het spelplezier en het teamgevoel staan voorop. Het teamverband speelt ook een belangrijke rol in het voetballen. Daarom worden de samenstellingen van de teams in principe slechts eenmaal per seizoen vastgesteld. Tijdens het seizoen zal altijd worden gekeken of er spelers zijn die ‘verkeerd’ zijn ingedeeld (te hoog, te laag of om andere redenen niet passend in het team).

Respect

Plezier in het spel, sportieve resultaten en lekker voetballen met elkaar zijn belangrijke elementen voor Onze Gezellen en haar leden. Wij willen dan graag dat het gedrag en de invloed van spelers, trainers, leiders en supporters langs de lijn positief en ondersteunend is. Daarom is binnen Onze Gezellen een sportiviteitscode opgesteld; om sportief gedrag te stimuleren, de club goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Wij verwachten dat dit op den duur ook de uitstraling van de club naar buiten en de prestatie op het veld positief beïnvloedt. Een sportiviteitscode bevat regels (of afspraken) die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Door aan onze leden (kader, spelers (ook senioren) en ouders) duidelijk te maken welke regels (of afspraken) er gelden, maken we ook meteen aan elkaar duidelijk welk gedrag gewenst of niet gewenst is. Dit geldt zowel voor wat zich op onze accommodatie voordoet als voor activiteiten (uitwedstrijden, toernooien e.d.) die buitenshuis onder de verantwoordelijkheid van Onze Gezellen plaatsvinden. Voor elke doelgroep zijn regels (of afspraken) opgesteld, waaraan men zich moet houden. Deze moeten voor een ieder helder zijn. Het is daarom van groot belang dat elk lid van Onze Gezellen van de gedragscode op de hoogte is, zodat iedereen ernaar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

De ‘gouden’ gedragsregels van Onze Gezellen

  • Laat presteren en sportief spel hand in hand gaan.
  • Behandel jezelf, je teamgenoten en de tegenstander met respect.
  • Heb waardering voor mooi spel en goed voetbal, ook van de tegenstander.
  • Wees een trotse winnaar en een goede verliezer.
  • Respecteer de spelregels en aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Laat de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter.
  • Wees gul met applaus en vermijd grove taal en geweld.
  • Supporters zijn van harte welkom aan de zijlijn.
  • Hou wel de achterlijn vrij en blijf achter de hekken.

Lees hier het Beleidsplan voor de jeugd RKSV OGV 2017-2018