ALV RKVV Onze Gezellen

Op Donderdag 20 Mei vindt om 20.00 uur digitaal de ALV van de Omnivereniging RKSV Onze Gezellen plaats. Als je hier aan deel wilt nemen graag opgeven bij de secretaris van de omni vereniging Menno Schelfaut (m.schelfaut@quicknet.nl) , dan wordt je uitgenodigd om digitaal deel te nemen . 

Voorafgaand aan de Omni ALV vindt op deze donderdag 20 mei om 19.00 uur een korte ALV van de afdeling voetbal ( RKVV Onze Gezellen) plaats waarin wij het oordeel van de leden vragen over het door de Omni Vereniging gevoerde beleid. 

Ook hebben de leden de mogelijkheid vragen te stellen over het door het bestuur van RKVV Onze Gezellen gevoerde beleid. 

Als je aan de de ALV van RKVV Onze Gezellen wilt deelnemen meldt je dan aan bij de voorzitter (voorzitter@onzegezellen.com) of de penningmeester (penningmeester@onzegezellen.com) van RKVV Onze Gezellen. Dan wordt je digitaal uitgenodigd om deel te nemen.

We hopen op een grote opkomst en enthousiaste deelname

Met vriendelijke groeten

Hans Rutte

Voorzitter RKVV Onze Gezellen

Deel dit bericht:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp