ALV Onze Gezellen Voetbal op 21 April a.s.

Beste OG-ers,Het voetbalbestuur staat achter het door de omni vereniging gevoerde beleid. Daarom een ALV om deze instemming ook van de leden te verkrijgen. Dat doen we op 21 April om 19.00 uur in de algemene ruimte, voorafgaand aan de ALV van de omni vereniging RKSV Onze Gezellen die plaatsvindt vanaf 20.00 uur. Ook wijzen we op dat moment een kiesman aan die tijdens de omni ALV namens het voetbal zijn of haar stem mag uitbrengen. Alle stemgerechtigde leden ( 18 jaar of ouder) zijn welkom.

De stukken voor de omni ALV zijn bij de voorzitter ter inzage beschikbaar.

We hopen op een goeie opkomst

Met vriendelijke groeten

Hans Rutte

Voorzitter RKVV Onze Gezellen

Deel dit bericht: