Algemene Ledenvergadering op 30 Oktober

Uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering.

Waarom is het belangrijk om aanwezig te zijn bij deze ledenvergaderingen?

Wel om verschillende redenen:

1. Besluitvorming: Ledenvergaderingen zijn het moment waar beslissingen worden genomen die van invloed kunnen zijn voor de vereniging. Als je aanwezig bent, kun je je stem uitbrengen en invloed uitoefenen op de genomen besluiten.

2. Informatie: Tijdens ledenvergaderingen wordt belangrijke informatie gedeeld over de stand van zaken, financiën, plannen en doelen. Het bijwonen ervan helpt je op de hoogte te blijven van wat er speelt.

3. Betrokkenheid: Door aanwezig te zijn, toon je betrokkenheid bij onze vereniging. Het laat zien dat je betrokken bent bij de club en bereid bent iets bij te willen dragen.

4. Discussie en gesprekken: Ledenvergaderingen bieden een platform voor discussie en om in gesprek te gaan over belangrijke kwesties. Jouw standpunt kan helpen bij het vormen van beslissingen. 5. Verantwoording: Het bijwonen van ledenvergaderingen zorgt ervoor dat het bestuur verantwoordelijkheid moeten afleggen aan de leden. Het helpt bij het waarborgen van transparantie en goed bestuur.

We zien je graag de 30ste!👍🏼

Deel dit bericht: