Veilig Sportklimaat

Vertrouwenscontactpersonen

In vertrouwen ergens over praten?
Bij Onze Gezellen Basketball streven wij een veilige omgeving na voor iedereen, waar iedereen onbezorgd en met plezier kan met basketball bezig kan zijn. Over het algemeen gaat dit ook erg goed. Maar het zou zo maar kunnen dat er desondanks wel eens zaken zijn die in jouw ogen niet door de beugel kunnen of waar je zodanig veel moeite mee hebt dat je hier met een onafhankelijk persoon in vertrouwen over wilt praten. Daarom hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen, zowel een man als een vrouw zodat er geen belemmering is om met een van de twee contact op te nemen.

 

Wanneer kun je bij de vertrouwenspersonen terecht?
Alle jeugd- en seniorenleden, maar ook ouders kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht met zaken die te vertrouwelijk of te persoonlijk zijn die je niet kan/wil bespreken met een coach of bestuurslid van Onze Gezellen Basketball. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met:

 

  • Pesten en gepest worden;
  • Discriminatie en het gevoel dat je hebt dat je er, om wat voor redenen dan ook, niet bij hoort;
  • De manier waarop je benaderd wordt en die je als onprettig ervaart;
  • Of ander ongewenst, ongepast en ontoelaatbaar gedrag in jouw omgeving, in die van een teamgenoot of in de omgeving van jouw kind.

 

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon heeft een onafhankelijke positie, luistert naar je en dient waar nodig van advies. Indien je dit wenst kan de vertrouwenscontactpersoon jouw vraag of probleem met het bestuur of de betreffende coach bespreken zonder je naam te noemen. Dat laatste gebeurt alleen met jouw toestemming.

 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

 

 

De vertrouwenscontactpersonen zullen klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. 

 

Functieprofiel VCP:         cvsn-functieprofiel-vcp-vereniging-vcp-v-2021.pdf (centrumveiligesport.nl)