Contributie 2023/24

Voor diegenen die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal een dezer dagen het eerste gedeelte van de contributie geïncasseerd worden. Ook dit jaar zal dat in twee gelijke termijnen gebeuren; hierover ontvangt elk lid ook een apart bericht via email. Mocht je dit bericht niet ontvangen hebben, check dan voor de zekerheid je ongewenste email of neem eventueel contact op met de ledenadministratie om na te gaan of je persoonlijke gegevens nog actueel zijn.

Het tweede gedeelte van de contributie zal eind januari geïncasseerd worden. Hier zullen wij jullie te zijner tijd over berichten.

Mocht je nog vragen hebben over de contributie, neem dan contact op met onze penningmeester, Floris van Dam, via penningmeester@ogbasketball.nl.

Deel dit bericht: