Club informatie

Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 10 jeugdteams en 8 seniorenteams.

OMNI

Naast basketball, is er bij Onze Gezellen ook voetbal, zaalvoetbal, badminton, honkbal en softbal. Tezamen vormen we de OMNI-vereniging.
Als OMNI beschikken we samen over een sporthal, een veldencomplex, een kantine. Daar zijn we erg trots op.
Regelmatig worden er gezamenlijk feesten en activiteiten georganiseerd.

De Onze Gezellen Sporthal

We zijn er als vereniging trots op dat we een eigen sporthal hebben. Hier trainen de meeste teams en spelen alle teams hun thuiswedstrijden. In onze sporthal met kantine en tribune hangt altijd een gezellige sfeer. De kantine is tijdens competitiewedstrijden altijd open en bij trainingen is dit na 19.00 uur ook het geval. De OG-hal ligt op het Van der Aart sportpark in Haarlem-Noord.

OG-STAR

Omgangsregels
Iedereen die Onze Gezellen bezoekt, onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van deze vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn omschreven. Wie zich aan deze regels houdt, is van harte welkom.
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen bij onze vereniging. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders, sporters en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. De omgangsregels worden in grote lijnen geformuleerd.

O = Openheid (Voor ieder lid/bezoeker is het duidelijk wat er van spelers, trainers, leiders, ouders en toeschouwers wordt verwacht)

G = Gastvrijheid (Ieder lid/bezoeker is te gast in de sporthal, en wordt geacht zich daar aan te houden en te helpen bij het schoonhouden van de sporthal)

S = Sportiviteit (Ieder lid/bezoeker is een voorbeeld voor het basketbal in woord en gebaar)

T = Teamwork (Ieder lid stelt het teambelang boven eigen belang en komt gemaakt afspraken na)

A = Acceptatie (Ieder lid/bezoeker accepteert een ander zoals hij is, en behandelt ieder als een gelijke)

R = Respect (Ieder lid/bezoeker toont respect voor de scheidsrechter, tegenstander en publiek in woord en gebaar)