Contributie/membership-fee

Nieuwe leden betalen contributie naar rato, d.w.z. afhankelijk van de week waarin zij lid worden.

De jaarcontributie in het seizoen 2023-2024 bedraagt:
 
– jeugd tot en met 17 jaar € 95,00
– volwassenen 18 – 20 jaar € 127,50
– volwassenen vanaf 21 jaar € 160,00.
 

Er is voor volwassenen ook een strippenkaart te krijgen, voor maximaal 12 avonden spelen in één seizoen. 18- tot en met 20-jarigen
betalen € 65,00, vanaf 21 jaar zijn de kosten € 80,00.

Leden met een Haarlem Pas kunnen tot € 100,00 korting krijgen.