Contributie/membership-fee

Nieuwe leden betalen contributie naar rato, d.w.z. afhankelijk van de week waarin zij lid worden.

De jaarcontributie in het seizoen 2021-2022 bedraagt:
 
– jeugd tot en met 17 jaar € 92,50
– volwassenen 18 – 20 jaar € 125
– volwassenen vanaf 21 jaar € 155.
 

Er is voor volwassenen ook een strippenkaart te krijgen, voor maximaal 10 avonden spelen in één seizoen. 18- tot en met 20-jarigen
betalen € 62,50, vanaf 21 jaar zijn de kosten € 77,50.

Leden met een Haarlem Pas kunnen tot € 100 korting krijgen.