Laatste nieuws

Ons clubhuis nu en in de toekomst

Beste leden van Onze Gezellen, De kantine is een tijdje niet beschikbaar geweest maar inmiddels kunnen we gebruikmaken van ons gerenoveerde en nieuw ingerichte clubhuis. Dit lijkt ons een goed...

Beste leden van Onze Gezellen,

De kantine is een tijdje niet beschikbaar geweest maar inmiddels kunnen we gebruikmaken van ons gerenoveerde en nieuw ingerichte clubhuis. Dit lijkt ons een goed moment om afspraken te maken over het beheer en gebruik van ons clubhuis. Samen met de kantinecommissie en onze kantinebeheerder, Jan Kok , hebben wij geanalyseerd wat er goed gaat en wat beter kan.

Het is mooi om te zien dat wij met een groep vrijwilligers, aangevuld met leden die “verplicht” staan, de kantinebezetting op de uren dat er gesport wordt (en ruim daarna) weten te regelen. Daarbij gaat er een hoop goed en we realiseren een goede omzet met een redelijke winst. Deze winst wordt via een bepaalde verdeelsleutel verdeeld over de verschillende subverenigingen. Voor de subverenigingen is dit een substantiële en noodzakelijke bron van inkomsten. De winst uit de kantine en dus ook de inkomsten voor de subverenigingen kunnen zonder veel moeite fors verhoogd worden. Hoe dan? Even verder lezen…

Als alle leden normbesef en verantwoordelijkheidsgevoel tonen en volgens ons logische afspraken nakomen zal dit heel veel opleveren. Niet alleen in financiële zin maar er is dan ook minder irritatie over het feit dat het lijkt alsof iedereen maar doet waar hij/zij zin in heeft. Hierover is al veel met leden, kaderleden en bestuursleden gesproken. Het lijkt ons goed om de leden te informeren over wat er zoal gebeurt en de afspraken die er zijn onder de aandacht te brengen. Volgens ons is niet iedereen voldoende op de hoogte van de afspraken.

De volgende zaken gebeuren regelmatig bij onze vereniging:

 • Tijdens kantinedienst heeft men een hoog eigen gebruik (meer dan afgesproken) en het eigen gebruik wordt niet op de kassa ingevoerd
 • Er worden consumpties weggegeven
 • Er wordt bewust te weinig berekend
 • Er wordt geld uit de kassa genomen
 • Men gaat zonder toestemming achter de bar of naar de keuken. Als je geen kantinedienst hebt ben je gast, net als in iedere andere horecagelegenheid. Daar loop je toch ook niet zo maar achter de bar of naar de keuken om zelf iets te pakken?
 • Er worden activiteiten georganiseerd waarbij spullen van de vereniging worden gebruikt zonder dat dit vooraf besproken is.
 • Bij deze activiteiten worden eigen drank- en etenswaren meegenomen die soms bereid worden in de keuken van de vereniging. Men vindt het dan ook “normaal” sauzen e.d. van de vereniging te gebruiken zonder overleg of zonder deze te betalen.

Incidenteel zijn er zelfs gekken (wij kunnen ze niet anders noemen) die met een scooter in de kantine een rondje rijden maar gelukkig is dit maar één keer gebeurd; tenminste voor zover wij weten.

Omdat dit de subverenigingen veel geld kost en veel mensen irriteert, is besloten de touwtjes wat strakker aan te trekken. Het komt er eigenlijk op neer dat gemaakte afspraken eindelijk worden nagekomen. Om mensen aan te kunnen spreken is het belangrijk dat deze afspraken ook bij iedereen bekend zijn. 

De belangrijkste afspraken zijn:

 1. Kantinemedewerkers zijn tenminste 18 jaar oud. Dit betekent dat personen (ook jeugdleden) onder de 18 jaar niet achter de bar komen; ook niet om bijvoorbeeld hun ouder(s) te helpen.
 2. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen < 18 jaar. Daar moeten we streng handhaven. Doen we dit namelijk niet dan krijgen we problemen met de inspectie.
 3. Als er een activiteit is waarbij de kantine of iets van de inventaris / goederen gebruikt word(t)en is dit vooraf besproken met de kantinebeheerder. Eventueel worden afspraken gemaakt over de kantinesleutel en een geldkistje.
 4. Dranken en etenswaren worden afgenomen van de vereniging tegen de reguliere verkoopprijs. Er worden dus geen meegenomen consumpties genuttigd op het complex. Voor sommige jeugdactiviteiten is een speciale regeling; vraag hiernaar bij het bestuur van de subvereniging.
 5. De kantine is geopend tijdens verenigingsactiviteiten en alleen dan worden alcoholische dranken geschonken. De sluitingstijd is één uur na beëindiging van de sportactiviteiten.
 6. Consumpties worden alleen verstrekt tegen contante betaling; er wordt dus niet opgeschreven en / of een bonnetje in de kassa of het geldkistje gedaan. Ook niet voor vergaderingen, als mensen aan het werk zijn etc.
 7. Er staan geen andere (en niet meer) personen achter de bar dan aangewezen door de barroosteraar. Als het druk is kan in overleg met de kantinedienst hiervan worden afgeweken.
 8. Degene(n) die volgens het rooster de laatste kantinedienst hebben tellen de omzet, sluiten af en zetten het alarm erop. Zij geven de kantinesleutel niet af aan anderen die het willen overnemen.
 9. Alleen personen die kantinedienst hebben komen achter de bar en in de keuken. Als een ander iets nodig heeft kan hij dit vragen aan één van de kantinemedewerkers. Dit geldt ook voor commissie- en bestuursleden. 

Als je kantinedienst hebt:

 1. Tijdens je kantinedienst mag je uiteraard iets te drinken nemen. De afspraak is maximaal één drankje per 1,5 uur kantinedienst. Deze drankjes sla je aan op de kassa onder eigen gebruik. Drink je meer dan moeten deze drankjes worden betaald.
 2. Etenswaren die je nuttigt moeten altijd worden betaald.
 3. Er worden geen consumpties “weggegeven”; ook niet aan goede afnemers.
 4. Alle consumpties moeten worden aangeslagen op de kassa, ook als er betaald wordt met munten, als ze genuttigd worden tijdens vergaderingen of als mensen aan het werk zijn etc.
 5. Biljetten van € 100 of hoger worden niet geaccepteerd.

De reden van deze afspraken is niet om lastig te doen, het minder leuk te maken of om anderen te “betuttelen”. De bedoeling is, samen met jullie, ervoor te zorgen dat de exploitatie van onze kantine voldoende winstgevend is en dat het voor iedereen leuk blijft. Daar hebben we uiteindelijk allemaal profijt van omdat alle “misstanden” onze vereniging jaarlijks een aanzienlijk bedrag kosten. Volgens ons voldoende reden om je aan de afspraken te houden en anderen aan te spreken als die zich er niet aan houden.

Wij realiseren ons dat het lijkt alsof er niets goed gaat maar dat is gelukkig niet zo. Het meeste gaat goed maar we kunnen met weinig inspanning zoveel efficiënter zijn en een hoop irritatie voorkomen. Ook zijn bepaalde zaken er in de loop der jaren ingeslopen en het zal een kwestie van lange adem zijn om dit te veranderen. Daarvoor graag jullie hulp.

Met sportieve groet,

Jan Kok, kantinebeheerder

 

Namens het Omni-bestuur:

George de Haan (Voorzitter) Menno Schelfaut (Secretaris)

Fred Smit (Badminton)  Merel de Haan (Basketball)

Paul van Kimmenaede (Honk- en Softball) Hans Rutte (Voetbal)

Robbert Koster (Zaalvoetbal)

Programma komende week

Thuiswedstrijden

Uitwedstrijden


Uitslagen afgelopen week

 

Wedstrijdverslagen

OG JO13-1 - AFC 34 JO13-3: Mooie en verdiende zege

Met de wiskundige formule K x i = R sloot Otto de voorbespreking af. Kwaliteit is zonder...

Lees meer

OG MO19-1- RODA23 MO19-1

OG MO19-1 – RODA’23 MO19-1     Rampzalig debuut in 1ste klasse 10-02-2018...

Lees meer

HBC JO13-1 - OG JO13-1 : Onnodig gemorste punten

OG had duidelijk geleerd van de eerdere oefenwedstrijd tegen het andere oranje uit Heemstede....

Lees meer

OG JO13-1 - Alliance JO13-1: Einde oefenserie, op naar de nieuwe competitie

De laatste wedstrijd in de oefenserie was tegen Alliance. Zonder Twan, Mauro en Sem, maar met...

Lees meer

OG JO13-1 - HBC JO13-1: Vermakelijke remise

Op deze zaterdagochtend was het publiek de grote winnaar want OG en HBC presenteerden een...

Lees meer